خرید فایل(حل تمرینات سری پنجم تا نهم کنترل فازی (با استفاده از Matlab))

توضیحات: حل تمرینات منتخبی از سوالات آخر فصل کتاب کنترل فازی Li-Xin-Wang برخی تمرینات به همراه شبیه سازی هستند و برخی کلا تمرینات شبیه سازی هستند. شامل : M-File Simulinkحل تمرینات سری پنجم تا نهم کنترل فازی (با استفاده از Matlab)|39012484|hue39012484|حل تمرینات کنترل فازی , حل تمرینات کنترل فازی Wang,شبیه سازی با متلب,حل تمرین فازی با متلب,سوالات حل شده منطق فازی با متلب,کتاب کنترل فازی Li,Xin,Wang,نمونه سوالات حل شده منطق فازی,حل سوال های منطق فازی با متلب,منطق فازی,ام فایل فازی,شبیه
نمونه ای دیگر از بهترین فایل ها با عنوان حل تمرینات سری پنجم تا نهم کنترل فازی (با استفاده از Matlab) آماده دریافت می باشد.

توضیحات:
حل تمرینات منتخبی از سوالات آخر فصل کتاب کنترل فازی Li-Xin-Wang برخی تمرینات به همراه شبیه سازی هستند و برخی کلا تمرینات شبیه سازی هستند.

شامل :
M-File
Simulinkمطالب دیگر:
الگویابیامار سوم تجربی جلسه سوم نمونه واندازه گیری در علوم و ابزارهای آناندازه گیری زاویه جلسه سوماندازه گیری زاویهاندازه گیری طولاندازه گیری و کمیت های فیزیکیاندازه گیریاندام های حسیانرژی نیاز هر روز ما جلسه سومانرژی و تبدیل های آنانسان و کوهستاناوضاع اجتماعی اقتصادی و فرهنگی ایران در دوران قاجارایهام و ایهام تناسب آرایه ادبی سال سوم انسانیآثار باستانی ، مرز تاریک و روشن تاریخآثاری از گذشته زمينآرایه ادبی سوم انسانی موسیقی درونی و معنوی شعر – واج آرایی و تکرارآرایه ادبی سوم انسانی اشتقاقآرایه ادبی سوم انسانی سجع و انواع سجعآرایه ادبیآمار فصل 4 جدول فراوانیآمار فصل4 انواع فراوانیآمار فصل4 دسته بندی داده هاآمار دبیرستان فصل 5 نمودار مستطیلیآمار دبیرستان فصل 5 نمودار میله ای